İhale Usulü : Açık İhale Usulü
İhale Adı : 2017/138447 elektrik ahşap ve makine atölyeleri için malzeme alım işi
Talep Eden Birim : Genel Sekreterlik
Satın Alan Birim : İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
İhale Şekli : Mal Alımı
İhale Tarihi : 2017-04-14
İlgili Kişi : Figen HASANOĞLU
İhale Süreci : ---
Açıklama : ---
İhale İlanı : ---
İhale Dökümanı :
---