İhale Usulü : Açık İhale Usulü
İhale Adı : 2016/309332 Araç Yakıtı Alımı İşi
Talep Eden Birim : Genel Sekreterlik
Satın Alan Birim : İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
İhale Şekli : Mal Alımı
İhale Tarihi : 2016-08-26
İlgili Kişi : Figen HASANOĞLU
İhale Süreci : ---
Açıklama : ---
İhale İlanı : ---
İhale Dökümanı :
---