İhale Usulü : Açık İhale Usulü
İhale Adı : 2016/186601 Katı Yakıt Alımı
Talep Eden Birim : Genel Sekreterlik
Satın Alan Birim : İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
İhale Şekli : Mal Alımı
İhale Tarihi : 2016-06-22
İlgili Kişi : YAŞAR ARSLAN
İhale Süreci : ---
Açıklama : ---
İhale İlanı : ---
İhale Dökümanı :
---