İhale Usulü : Açık İhale Usulü
İhale Adı : 2016/187744 Öğretim Uygulamalarına Cihaz,Sarf Malzeme,Araç-Gereç Alımı
Talep Eden Birim : Genel Sekreterlik
Satın Alan Birim : İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
İhale Şekli : Mal Alımı
İhale Tarihi : 2016-06-21
İlgili Kişi : Mustafa NARMANLI
İhale Süreci : ---
Açıklama : ---
İhale İlanı : ---
İhale Dökümanı :
---